Zmluvní partneri

Zmluvní partneri pre montáž, servis a profylaktické prehliadky klimatizačných zariadení:

 

Východné a stredné Slovensko:

CASSO s.r.o.
  sídlo:                         Pražská 4, 040 11 Košice
  poštová adresa:        Popradská 68, 040 11 Košice
  Telefónne číslo:        0915 643 981
  email:                        casso@casso.sk
logo_casso


Predajňa ELEKTRO-STAR
  adresa:                      Kavečianska cesta 4, 040 01 Košice
  Tel:                             +421 915 358 900
  email:                         obchod@elektrostar.sk
logo_janosikStredné Slovensko:

Jánošík Elektro s.r.o.  
  Adresa:          Centrum 5/9, 017 01 Považská Bystrica
  Telefón:         042/426 12 55
logo_janosik


Západné Slovensko:

Elektro-Klíma Slovakia s.r.o.
  sídlo:                         Údernícka 3, 851 01, Bratislava
  Telefónne číslol:        0915 675 940
  email:                        eklimaslovakia@gmail.com alebo eklima.boskovicova@gmail.com
logo_eklima